Sveriges regering försöker profilera sig internationellt som en förkämpe för frihet på internet. Men samtidigt hindrar det halvstatliga Teliasonera sina abonnenter i Vitryssland från tillträde till några av landets regimkritiska hemsidor. Företaget går till och med längre än regimen själv i sin censurverksamhet. Det skriver Martin Uggla, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Via sitt dotterbolag Best blockerar TeliaSonera sedan ett par veckor tillbaka regimkritisk information från flera vitryska hemsidor på internet. En av de aktuella hemsidorna är www.charter97.org, med stark koppling till oppositionspolitikern Andrej Sannikau.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/teliasonera-censurerar-vitryskt-internet_6221275.svd