Sveriges motstånd mot att införa EU:s direktiv om datalagring kan bli dyrt. Kommissionen kräver mångmiljonbelopp och notan är nu uppe i 43 miljoner.

Det omstridda datalagringsdirektivet går ut på att teleoperatörerna ska vara skyldiga att lagra vissa trafikuppgifter för att underlätta polisutredningar.
Direktivet skulle ha införts i svensk lag 2007. Redan i februari förra året fällde EU-domstolen Sverige eftersom direktivet inte hade införts.

http://www.rod.se/content/kostsamt-motstånd-mot-datalagring