Ett bolag i Höganäs förbjöds i ett beslut från Miljötillsynsnämnden att sälja energidrycken Cocaine, som innehåller mer än tre gånger så mycket koffein som exempelvis Red Bull och som marknadsförs som "the legal alternative". Marknadsföringen av drycken har tidigare förbjudits i USA.

Nämnden konstaterade att drycken innehöll det otillåtna ämnet D-Ribose, att varningstext om den höga koffeinhalten saknades, att namnet var vilseledande samt att märkningen inte var i enlighet med gällande lagstiftning. Beslutet förenades med vite om 20 000 kronor. Förvaltningsrätten konstaterar nu att leverens av drycken ändå genomförts, och företaget döms därför att betala vite.

http://www.dagensjuridik.se/2011/06/vite-forsaljning-av-energidrycken-cocaine
http://www.drinkcocaine.com/