Höjt straff för sexköp och inga cookies utan samtycke är bara några av de lagar som träder i kraft kring halvårsskiftet.

Följande lagar träder i kraft 1 juli:

Utlänningar som söker uppehållstillstånd ska lämna fingeravtryck och låta sig fotograferas. Foto och fingeravtryck får också tas vid in- eller utresa och vid kontroller inne i landet.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:SfU8

Koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott, grov bestickning, grovt skattebrott, grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor och grovt insiderbrott kriminaliseras på förberedelsestadiet. Detsamma gäller grovt miljöbrott, grovt artskyddsbrott samt de grova fallen av jaktbrott och jakthäleri. De brotten straffbeläggs dessutom som försök.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:JuU26

Cookies får användas bara om besökaren på hemsidan samtycker. Längsta tillåtna bindningstid i avtal mellan operatör och konsument är 24 månader. Att flytta ett telefonnummer till en ny operatör ska ta högst en arbetsdag. Kommunikationsnät i byggnader ska kunna användas av fler operatörer.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:TU20

Maxstraffet för köp av sex höjs från ett halvårs fängelse till fängelse i ett år.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:JuU22

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter om brott och domar i brottmål i en arbetsmarknadspolitisk databas.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:AU7

Kronofogden får använda uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas i arbetet med skuldsanering. Kronofogden får också använda sina egna databaser i arbetet med att förebygga överskuldsättning.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:SkU30

Förverkande över nationsgränserna i EU blir möjligt. Sverige kan på en annan medlemsstats uppdrag ta hand om eller förstöra egendom som någon tillskansat sig genom brott, och vice versa.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:JuU16