Yttrandefrihetens gränser är ständigt föremål för debatt. Men nu slår FN:s kommitté för mänskliga rättigheter fast att yttrandefriheten ska gälla även för det som kan tolkas som hädelse.

- I ett öppet demokratiskt samhälle får man finna sig i att man blir förolämpad och kränkt av andra människors opinionsyttringar och kulturyttringar. Man får kritisera och till och med driva med andra människors religionsuppfattningar och andra uppfattningar, säger Percy Bratt, ordförande Civil Rights Defence till TV4.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter sätter nu ner foten i frågan. Kommittén tar upp artikel 19 som rör yttrandefriheten och det blir inget hädelseförbud. Det är ett bakslag för den muslimska organisationen OIC som krävt att hädelse blir förbjudet.

Kravet på en hädelseparagraf har anhängare från flera världsreligioner - det katolska Irland har nyligen infört en sådan lag.

http://www.nyheterna.se/1.2209219/2011/07/16/fn_yttrandefrihet_galler_vid_hadelse