Den som fått en p-bot har rätt att få veta namnet på parkeringsvakten. Idag lämnar parkeringsvakten endast en signatur på lappen. Men den bötfällde bilisten har rätt att få reda på hela namnet, enligt en dom i kammarrätten i Göteborg.

Bakgrunden är att en bötfälld bilist begärde att Helsingborgs stad skulle lämna ut namnet på p-vakten. Men kommunen vägrade.

Kammarrätten konstaterar att personnummer och hemtelefonnummer kan kommunen neka att lämna ut. Men inte för- och efternamn.