I Zimbabwe har en lag som förbjuder utländska organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter antagits. Lagen förbjuder även utländskt bistånd, vilket kommer leda till att de inhemska organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter får svårt att överleva i landet.

Landets organisationer har mycket små möjligheter att själva finansiera sin verksamhet. Deras dagliga arbete med medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp är avgörande för Zimbabwes utsatta folk.

Den nya lagen reglerar så kallade NGO:s, det vill säga ickeparlamentariska organisationer, och är särskilt inriktad på dem som ”främjar och skyddar mänskliga rättigheter”. Lagen ger regeringen rätt till full insyn i organisationernas arbete och fritt utrymme att lägga sig i.

Amnesty kräver nu att lagen upphävs omedelbart. De säger att den är ett skamligt angrepp på zimbabwiernas grundläggande fri- och rättigheter och ett dråpslag för dem som kämpar för en förbättring av situationen.