Vänsterpartiet i Stockholm har polisanmält två "porrbilar" med pornografisk reklam som nyligen sågs i centrala Stockholm. Detta sedan en ny ordningsföreskrift fördes in i Stockholms lokala stadgar som säger att könsförnedrande mobil reklam inte får framföras på offentlig plats. Ärendet är under utredning hos Stockholmspolisen.