Danska Post & Telemuseum visar utställningen "I love you [rev.eng.]" om alla de virus som förekommer på nätet. Initiativet till virusutställningen har tagits av kulturorganisationen digitalcraft.org med stöd av Symantec.

Utställningen fokuserar på virusens utbredning, skadeverkningar, historia, upphovspersoner och den konst och kultur som de inspirerar. Utsällningen pågår fram till 14 november.

http://www.digitalcraft.org/iloveyou/