I början av oktober lanserade SIX/GES ett nytt "Ethical Index". En rad kända svenska bolag platsar inte. Däribland Saab, Cherry, Tele2 och Telia Sonera.
Den två sistnämnda visas ut från listan på grund av att företaget sysslar med för mycket porr.

Orsaken är att det visas porr i kablarna. Samt att internet som distribueras via telefontrådarna innehåller en hel del pornografiskt innehåll.
Porr är bara ett av flera kritier som ingår i bedömningen av bolagen. Andra variabler är internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.
Mindre än 5 procent av börsbolagens omsättning får komma från tobak, vapen, spel, alkohol eller porr.

Konsultbolaget GES Investment Services står för den etiska bedömningen och SIX för indexberäkningen.