Ett flertal så kallade Research Chemicals (RC) blir förbjudna att sälja i Sverige från och med den första oktober.

Nedanför finner du en lista över vilka droger som försvinner från marknaden den första oktober:

Följande droger förbjudes i Sverige den första oktober:
N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
N-bensylpiperazin
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
N-bensylpiperazin
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)

Läs hela beslutet (SFS nummer 1999:58) här:
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFST_ERR&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1999%3A58&RUB=&ORG=

Svenska butiker som säljer Research Chemicals:
http://www.chemlab.biz/
http://www.drog.nu/