Numera finns Flashbacks konferensforum även på engelska. Den engelska avdelningen öppnade den 18 augusti. Det svenska konferensforumet har funnits i över fyra år, och det postas omkring 3.000 nya inlägg per dygn. Totalt finns över 1,2 miljoner inlägg i det svenska forumet.

Flashback Forum på engelska:
http://www.flashback.org/english

Flashback Forum på svenska:
http://www.flashback.org/scandinavia