Systembolagets kampanj för att upplysa om alkoholmonopolets mervärde har enligt kritiker fallit på eget grepp. Man använder John Rockefeller som exempel på en god kapitalist som även förespråkade alkomonopol. Men man glömmer att informera om att Rockefeller i själva verket var baptist och helnykterist.

I flera dagstidningar löper en annons från Systembolaget som är tänkt att möta den kritik som stammar från bl.a. nyliberala krafter. Kritiken mot alkoholmonopolet bemöts med exemplet John D Rockefeller. I honom visar Systembolaget en ”nyliberal” som även visade ansvarskänsla inför alkoholens destruktiva krafter.

Men vad som inte framkommer i annonserna är att Rockefeller var baptist och helnykterist. Hans argument för restriktioner och monopolkontroll av alkoholen var sålunda inte i linje med någon slags företags- eller affärsfilosofi, som Systembolaget tycks vilja påskina, utan ett uttryck för religiös fanatism.

Annonsen bemöts av Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson. "Att använda John D. Rockefeller Jr. för att försöka slå oss nyliberaler på egen planhalva, det blir bara fel. Han var då rakt inte nyliberal. Han ansåg att rätten att tjäna pengar utdelades av gud. Som Baptist var han också motståndare till all alkohol och tobak. Så vad är det systembolaget försöker säga i sin annons? Det är oklart - utom på en punkt: Det har inget som helst med nyliberalism att göra.", förklarar Alexandersson.