Fram till nyligen var det afrikanska landet Uganda synonymt med två saker: den före detta diktatorn Idi Amin samt en turistindustri baserad på beskådan av aggressiva bergsgorillor. Nu hoppas man kunna ändra på detta genom att snabbt satsa på en striptease- och sexindustri istället.

1999 mördades åtta utländska turister och en guide av rebeller från Rwanda. Sällskapet var i Uganda för att titta på landets unika gorillastam, en verksamhet som faktiskt utgjort en stor del av landets tursitnäring. Efter denna tragiska incident sjönk dock besökarantalet kraftigt.

För att återigen locka turister till landets huvudstad Kampala och till andra regioner tillåter myndigheterna nu frikostigt entreprenörer att öppna stripp- och sexklubbar. Visserligen är tillstånden dyra och dessutom kommer man att beskatta klubbägare och dansöser högt men tanken är dock att man snabbt ska kunna locka affärsmän och andra till Uganda igen.

Först föll Idi Amin, sedan bergsgorillorna och den vackra naturen. Kvar återstår endast den mänskliga naturen.