En grupp antiamerikanska hackers gick ut med information om vad de skulle ta sig för och blev kort tid efteråt själva ”hackade”. Finns det ingen lag och ordning ens bland dessa laglösa programmerare? Eller är det kanske det det finns?

Sammanslutningen ”Hackers Against America” (HAA) raljerade på nätet med vad de skulle ta sig för. Bl.a. stod på agendan att hacka, d.v.s. bryta sig in i, New York Times datorer och website. Någon av gruppens medlemmar påstod sig t.o.m. tillhöra terroristnätverket Al-Qaida, ett påstående som få dock verkligen trott på.

En person i Brasilien, där det på senare år utvecklats en avancerad hacker-kultur, kritiserade gruppen på nätet och fick hatiska mail tillbaka. Han gav då upp sina försök att försöka tala HAA till rätta.

Efter detta gick han dock mer konkret tillväga för att hindra HAA. Han samlade på sig de uppgifter han behövde och hackade helt sonika gruppen server, som fysiskt befann sig i Ryssland. Han tömde den på innehållet och la upp en annan startsida med en text på portugisiska: ”Den här sajten har stängts för alltid för att innehavarna smutsat ned termen Hacker och för att den hyst absurda och löjliga idéer”. Han hackade även gruppen mailadress på Yahoo i Hong Kong. Så kan det gå när cyberterrorister hackas av andra hackare.