En ny amerikansk studie som publicerades nyligen i ”The American Journal of Public Health” visar att användande av Cannabis inte står i relation till huruvida användandet är lagligt eller olagligt. Man drar därför slutsatsen att enorma summor slösas bort varje år på efterlevandet av en i grund meningslös lagstiftning.

Studien, ”The limited relevance of drug policy: Cannabis in Amsterdam and in San Francisco”, visar med all önskvärd tydlighet att användande av Cannabis inte påverkas av juridiska beslut. Liberala Amsterdam och restriktiva San Francisco visar på samma typ av användandemönster och detta mönster är påfallande ”konjunktur”-okänsligt, menar författarna.

Kriminaliseringen i Kalifornien har inte lett till ett minskat användande av Cannabis. Avkriminaliseringen i Holland har heller inte lett till ökat användande. NORML (National Organisation for the Reform of Marijuana Laws) och dess ledare Allen St Pierre kommenterade att denna studie mycket väl bekräftade vad andra studier redan visat på: att främst det amerikanska samhället slösar bort enorma resurser, närmare tio miljarder dollar årligen, på att jaga marijuanarökare. Detta dessutom trots att så mycket som 30% av USAs befolkning lever i marijuana- och Cannabistoleranta stater.

En sammanfattning av studien återfinns här:
http://www.ajph.org/cgi/content/abstract/94/5/836