Scenen är omskakande. Den amerikanske entreprenören Nick Berg halshuggs av muslimska fundamentalister och allt filmas på video. Mer eller mindre direkt efter detta ligger videofilmen ute på nätet för alla att beskåda. Är det frosseri på gränsen till snuff eller en relevant dokumentation i det mediala propagandakriget?

Nick Berg kidnappades i Irak den 9:e april i år, på själva årsdagen av de amerikanska truppernas intåg i Bagdad. Precis som i fallet med den amerikanska journalisten Daniel Pearl i Pakistan året innan, slutade kidnappningen i en tragedi: en brutal avrättning som dokumenterades och spreds på nätet och, i viss mån, på TV.

Att TV-nyheter generellt sett inte visar de allra mest ingående detaljerna eller själva dödsögonblicket kan vara förståeligt då en majoritet av tittarna garanterat skulle beröras extremt illa av det. Nyheten kan presenteras ändå utan detajerna finns där.

Men på Internet fungerar det annorlunda och det visar klippet om Nick Berg med all (o)önskvärd tydlighet. Först lades det ut på en Al-Qaida-sajt, varpå det togs vidare till sajter med fokus på vålds- och dödsscener. Och vidare till media-relaterade sammanhang som t.ex. sajter för journalister och olika debattfora för diskussioner om yttrandefrihet.

Kontexten avgör. En sajt som spekulativt lägger scenen med Nick Berg tillsammans med andra liknande scener har på en nivå svårt att hävda ”yttrandefrihet” när det är uppenabrt att det handlar om effektsökeri. Men på en annan nivå handlar det i allra högsta grad om just yttrandefrihet. Om någon av olika anledningar vill ta del av klippet i fråga bör han eller hon naturligtvis få göra det. På något sätt skulle det dock kännas mer konsekvent och ”naturligt” om klippet fanns på nyhetssajter snarare än hos spekulativa grymhetsromantiker.

Nedan följer en lista på sajter som där man kan se videon i fråga. OBS! Känsliga personer varnas å det starkaste för att titta på filmen.

http://hem.bredband.net/b153403/iraq2vediom_www.ostfrallan.tk.wmv
http://www.homelandsecurityus.com/iraq2vediom.wmv
http://www.ogrish.com/ogrish-dot-com-american_beheading_in_iraq.wmv
http://www.soulsurvivors.net/Public/iraq2vediom.wmv
http://el8.net/~gb/iraq2vediom.wmv
http://politicalpuzzle.org/media/iraq2vediom.wmv
http://www.homelandsecurityus.com/iraq2vediom.wmv
http://www.jnchosting.com/iraq2vediom.wmv
http://64.224.5.139/stevemitton.com/iraq2vediom.wmv
http://files.jamesfreire.com/iraq2vediom.wmv
http://www.thememoryhole.org/war/berg_killing.wmv
http://video.bmj.net/Alluh_Akbar.wmv
http://www.consumptionjunction.com/downloads/cj_34947.wmv