Den första maj innebar inte bara de gamla sedvanliga politiskt färgade demonstrationstågen. För första gången i Sveriges arrangerades också ”Million Marijuana March”. Hötorget i Stockholm fylldes av Cannabisvänner i en manifestation många aldrig trodde de skulle få uppleva.

Manifestationen arrangerades bl.a av den nybildade organisationen NORMAL (Nationella Organisationen för en Reform av MArijuana-Lagar). Talarna kom från Frihetsfronten, International Antiprohibition League och NORMAL. De betonade alla vikten av att avdramatisera bruket av Cannabis och att genom vettigt, rationellt beteende föra in Cannabis som en integrerad del i svenskt liv. För många människor är ju Cannabis en del av vardagen, och det betonades att man måste skilja oerhört väl mellan bruk och missbruk.

Håkan Alexandersson från Frihetsfronten påpekade igen att den svenska lagstiftningen, som visat sig vara en av de mest restriktiva i hela Europa, inte fått önskvärda resultat. Det är, enligt, Alexandersson, dags att se över hela den svenska narkotikalagstiftningen och följa bl.a. Englands betydligt mer liberala väg.

"Den svenska förbudspolitiken bygger på ett antal myter. Men ser man till fakta och forskning finns det faktiskt inte ett enda dokumenterat dödsfall på grund av cannabis under de 2.000 år som människor använt drogen. Många forskare menar dessutom att talet om så kallade hasch-psykoser är fel. Därför är det nu hög tid för en öppen, rak och saklig debatt." (Alexandersson)

Manifestationen gick lugnt till och attraherade ca 400 deltagare.