Den uppmärksammade USA-kritikern Michael Moore visar sin nya film ”Fahrenheit 911” på Cannes-festivalen. I samband med detta klagar han över att Disney-koncernen brutit mot sitt löfte att distribuera filmen. Men något sådant löfte eller något sådant kontrakt har aldrig funnits.

Nu kritiseras Moore för att ha iscensatt en PR-kampanj i samband med Cannesfestivalen. Genom att uttrycka sin bestörtning över Disneys påstådda beteende får han ännu mer uppmärksamhet i sin anti-USA-kampanj. Det har redan skrivits en mängd artiklar om censur och Disneys egenmäktiga förfarande i det påstådda kränkandet av Moores yttrandefrihet.

Men Disney har hela tiden hävdat att något avtal eller kontrakt för distribution av den uppenbart kontroversiella anti-Bush-filmen aldrig funnits. Genom dotterbolaget Miramax fanns finansiering men något annat har aldrig funnits.

I en CNN-intervju medgav dock Moore att han känt till redan för länge sedan att Michael Eisner, Disneys ledare, aldrig skulle komma att distribuera filmen och att han t.o.m. yttrat ångerfulla känslor över att Miramax delfinansierat filmen. Med andra ord handlar det alltså inte om någon ”censur-chock”, något Moore hävdat i media den senaste tiden – inför Cannes festivalen.

Moore bör dock inte ha någon anledning att oroa sig för distributionen. Den förra filmen ”Bowling for Columbine”, har till dags dato spelat in ca 22 miljoner dollar. Även samhällskritik kan vara ”big business” tydligen. Och, inte att förglömma, ”Show Business”.