En professor vid Cambridges Universitet, Ross Anderson, menar att det redan vid år 2010 är fullt tekniskt möjligt att Nyhetssyndikat ersatts av nyheter via ”file-sharing” i en utveckling av Usenet och liknande strukturer.

Professor Anderson har varit en drivande kraft i utvecklandet av ”fildelande”, t.ex. i musiksammanhang. Detta användande och bytade av filer, så kallad ”Peer-To-Peer”-teknologi, har ju skapat omvälvande effekter för t.ex. musikbranschen som med största möjliga kraft försöker förhindra fortsatt utveckling av denna teknologi.

Anderson menar att man i framtiden kommer att kunna byta nyhetsfiler via anonyma servers på samma sätt som med musikfiler. Den som lider mest av detta blir naturligtvis de stora nyhetssyndikaten, som ju tjänar pengar på att inte bara kontrollera nyhetsflödet i sig utan också det faktiska flödet av ”önskvärda” nyheter. Ett sätt för dem, precis som för nationella myndigheter, är ju att tiga ihjäl skeenden och nyheter som inte passar in i helhetsbilden.

Han menar vidare att han tror att världen är intresserad av världen i större utsträckning än vad man tror. Med den typ av nyhetsspridning som förekommer idag prioriteras ju nyhetsköparnas värderingar och åsikter. Men det finns inga garantier att dessa i verkligheten skulle vara av störst intresse för ”slutkonsumenterna”. Tillgängligheten kommer att avgöra hur det egentligen ligger till. Likaså, menar Anderson, kommer fildelande av nyheter att i det närmaste omöjliggöra censur.

Anderson hävdar att ett visst mått av censur bör finnas kvar, för att hindra t.ex. barnpornografer från att sprida information och material. Kritiken mot Anderson hävdar att dessa uttryck bara utgör ett möjligt problem, en möjlig smolk i bägaren. Men det handlar inte bara om att kunna hantera kriminella människor, utan även om teknologiska förutsättningar och ett hanterande av ”moral” i det övergripande sammanhanget. En risk är ju nämligen också att folk medvetet kan komma att sprida lögner som ”nyheter” för att gagna egna mål…

Precis som i dag då, med andra ord!

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3611227.stm