Den muslimska gruppen Hezbollah, av USA klassade som terrorister, tar nu TV-underhållning till hjälp för att få ut sitt budskap. I frågesporten ”The Mission” handlar det om att komma så nära Jerusalem som möjligt på en virtuell karta.

”Det handlar inte om ett ideologiskt eller ett direkt sätt att närma sig…”, förklarar Ibrahim Musawi från satellit-TV-kanalen al-Manar. ”Det handlar om underhållning.” Att talesmän från den amerikanska regeringen kallar programmet anti-semitiskt är ingen överraskning. Vad det handlar om, enligt dem, är att göra underhållning av Hezbollahs målsättning – att genom terrorverksamhet angripa Jerusalem och den israeliska staten. Man hävdar att programmet uppmanar till våld, vilket förnekas av både programmets producenter och av kanalen al-Manar.

”Denna typ av program är väldigt viktiga eftersom de håller den palestinska frågan levande i folks minnen”, förklarar en av de deltagande, Muhammad Abu Ghararah. ”Vi måste alltid komma ihåg den palestinska kampen.”

Genom att ta sig vidare i frågesporten närmar sig de deltagande det virtuella Jerusalem. Frågorna kan t.ex. handla om namn på självmordsbombare, något som retar Israel. Vinnaren får en summa motsvarande 3000 amerikanska dollar. Om någon faktiskt vinner så pass att de kommer till virtuella Jerusalem på programmets karta, splas en Hezbollah-sång som innehåller orden ”Jerusalem tillhör oss och vi kommer snart tillbaka”…