Det nyliberala nyhetsbrevet ”Allvarligt Talat” kommer att producera en film om svensk narkotikapolitik. Den kommer att bli klar under hösten 2004 och väntas bli mycket kontroversiell. Målet är att väcka debatt och att ostört kunna lägga fram argument och fakta om en eventuell liberalisering i Sverige. Filmen kommer bl.a. att delas ut gratis på DVD till makthavare och media.

Tanken är inte, enligt Allvarligt Talats Henrik Alexandersson, att skapa en film som bygger på drogromantik. Tanken är snarare att ventilera argument i en fråga som tycks ha blivit mer och mer tabu i Sverige. Den svenska modellen, med förhållandevis restriktiv politik kring narkotika, har skördat fler offer på de flesta nivåer än t.ex. den betydligt mer liberala politik som förs i Holland och på andra platser i Europa.

Dels handlar det alltså om en sakfråga, den om svensk narkotikapolitik. Men filmproduktionen handlar i lika hög grad om attityden hos media och politiker när det gäller obekväma ämnen.

- Tanken med att göra en film är att få tala till punkt, förklarar Alexandersson. Vi som förespråkar en droglegalisering släpps någon enstaka gång fram i media. Men allt för ofta är upplägget inte alls att låta oss berätta vad vi tycker och varför. Istället bjuds vi in som udda inslag och slagpåsar. Därför vore det väldigt skönt att få argumentera lugnt, sakligt, ordentligt och ostört en stund. Så det blir en film. En bra film.

http://www.bahnhof.se/hax/dv/info1.html