Flashback har tidigare nämnt oförrätter mot svensk lagstiftning i Karlskrona Kommun. Då handlade det om det så kallade Flashbackmålet, i vilket Flashback granskade maktmissbruk och brottsligt förfarande hos både folkvalda och anställda inom kommunen. Nu uppmärksammar även andra medier felaktigheter och missförhållanden i Karlskrona.

Sydöstrans reporter Eric Tagesson kontaktade nyligen Kommunen för att se hur väl man efterlever praxis inom Tryckfrihetsförordningen. Han möttes av obstruerande beteende och felaktigheter från bland andra kommunens jurist, Lennarth Eriksson - ett välbekant namn för Flashbacks läsare.

Det Tagesson bett om var att få kopior på e-postmeddelanden till kommunalrådet Mats Johansson (s) och landstingsrådet Bernth Johnson (s). Båda hävdade att de inte fått någon e-post. Då Sydöstrans utsände tryckte på, fick han möta Lennarth Eriksson. Tagesson förklarade sitt ärende och Eriksson började med att göra ett lagövertramp: han begärde att få Tagessons namn. I Sverige behöver man inte lämna ut sitt namn för att få ut allmänna handlingar. Ej heller behöver man ange sitt syfte med att få materialet överlämnat till sig.

"Frågor om utlämningar av handlingar ska hanteras med absolut förtur", står det i en handbok för offentligt anställda. Vidare står det i Tryckfrihetsförordningen följande: "Myndigheten får inte på grund av att någon begär att få taga del av en allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran."

Eriksson gick vidare med ännu en blunder då han förklarade att Mats Johanssons elektroniska post måste sekretessprövas först innan den kan lämnas ut. Detta är förvisso sant men det står också statuerat att så lite som möjligt ska beläggas med sekretess - Hellre ska för mycket än för lite lämnas ut till den som så begär.

All elektronisk post, såväl som annan slags post, måste diarieföras av ämbetet så fort det är möjligt. Därmed blir brevet i fråga en allmän handling.

Det är intressant att se att även andra personer och journalister bemöts med samma snudd på obefintliga respekt då man söker penetrera den slutna värld som Karlskrona Kommun tycks utgöra. Detta är förhoppningsvis inte sista gången Lennarth Erikssons dunkla förehavanden granskas i svenska medier.