Nationalsocialistisk Front meddelar på sin webbplats att Justitiekansklern, JK, inlett en förundersökning mot dem. Orsaken är ett kritiskt öppet brev till Sverigedemokraterna, i vilket Carl von Linné och hans rasindelningar nämns. Om det blir fällande dom blir Linnés system - i alla fall logiskt betraktat - olagligt.

Nationalsocialistisk Fronts ”Meister Eckehart” skriver i ett öppet brev till Sverigedemokraterna att deras försök att närma sig demokratins förespråkare, och den svenska riksdagen, är beklaglig. Han citerar SD:s representant, Erik Hellsborn, i Hallands Nyheter: ”Den nationalsocialistiska ideologin hävdar att människor kan delas in i raser, och att dessa raser skulle ha olika värde och existensberättigande. Denna mäniskosyn är förkastlig och delas inte på något sätt av SD.”

Eckehart analyserar SD:s uppenbara ”liberalisering” genom att ta avstamp i Carl von Linné och hans biologiska uppdelningssystem. I detta finns ju människoraserna presenterade, och Eckehart hävdar att rastänkandet inte handlar om åsikter eller demokrati. Att raserna existerar kan helt enkelt ingen förneka. Han hävdar vidare att endast naturen kan avgöra huruvida vilken ras, eller vilket annat fenomen som helst, har existensberättigande eller inte. Han skriver även ”Om den vita rasen följer i SD:s destruktiva spår, kommer det visa sig att vi inte hade något existensberättigande.”

Brevet undersöks nu alltså av JK. Man ska undersöka om innehållet om raser och begrepp som ”variabel intelligens” är rasistiskt och olagligt. Om JK finner att så är fallet, blir frågan vad som kommer att hända med Linnés system. Rent logiskt betraktat skulle ju även detta då vara rasistiskt...

http://www.den-svenske.com/txt/EpZpVZypykftyjwBgw.shtml
http://www.den-svenske.com/txt/EpZpVZVEpyOFCqVFgG.shtml