I mitten av november hölls i USA en rättegång mot tre amerikaner gällande innehav av stora mängder vapen, ammunition, kemikalier, instruktioner i hur man bygger bomber, falska identitetshandlingar m.m. Samtliga personer är kända för att ha åsikter som bygger på hat mot den amerikanska statsmakten. Men ingen av de stora nyhetssyndikaten fann gripandet, bakgrunden och rättegången intressant nog att nämna.

Frågan är hur mediaredaktionerna avgör vad som ska sändas och tryckas? Hade någon av de berörda personerna i just denna undersökning och rättegång varit muslimer eller på något annat sätt avvikande i det amerikanska samhället, kan man nog misstänka att det tillhandahållit förstasidesmaterial i veckor... Men här rör det sig om en nyhet som endast togs upp av ett par lokala Texas-tidningar och CBS lokala TV-sändningar i Texas.

William J Krar, 62, greps i Texas efter en tids övervakning i maj 2003. Likaså hans flickvän och en man i New Jersey. Vid undersökning av hem och lager fann man stora mängder vapen, ammunition, kemikalier och material som tyder på kunskap i hur man bereder dödliga gaser och bomber. Samt falska ID-kort. Krar är känd sedan tidigare för att ha levererat vapen till så kallade ”white supremacists”-grupper i USA och misstänks även varit delaktig i ett planerat Ku Klux Klan-attentat mot ett kraftverk 1997.

Men det mest intressanta är kanske inte fallet i sig. I takt med att USAs statsmakt ökat, har kritiken mot den gjort detsamma. Det finns i landet en stark lobbyverksamhet mot statliga influenser. Att en liten del av denna lobby gladeligen tar till våld för att försvara de, enligt dem, konstitutionella rättigheterna att bära vapen och försvara sig mot allt och alla - inklusive staten - är heller ingen nyhet.

Men i skenet av den övergripande antiterroristverksamhet USA bedriver utomlands tycks det märkligt att media väljer att negligera så tacksamt material som gripandet av Krar och hans kumpaner. Det är ju uppenbart att det inte var någon tokig hobbynivå deras planerade aktiviteter rörde sig på. Om liknande lager av kemikalier påträffats i exempelvis Irak, hade ju hela den irakiska operationen kunnat berättigas utan problem...