WIPO, World Intellectual Property Organization, gav i mitten av november svenska fackföreningen SAC Syndikalisterna rätt att använda en domänadress snarlik det företags man stred mot. Strängnäsföretaget, Xponcard, med domänen xponcard.se försökte förgäves hindra SAC från att använda xponcard.cc.

Bakgrunden till det hela är att en av de anställda på företaget gjort en undersökning om lönenivåerna där. Han fann att de anställda hos Xponcard har mycket dåliga löner och kontaktade den lokala organisationen inom SAC Syndikalisterna.

Då SAC ville informera samtliga anställda om hur det ligger till på företaget, blev man hindrade. Xponcard förklarade att man inte tillåter andra fackföreningar än de man har kollektivavtal med. Då ordnade SAC en domänadress (xponcard.cc) som medvetet liknar företagets (xponcard.se). På sajten la man upp information som delgav de anställda (och alla andra som kan tänkas ha intresse av det) hur lönesituationen egentligen är för och vad man kan göra för att förändra den.

Xponcard försökte hävda varumärkesbrott inför WIPO, en sorts internationell domstol som hanterar upphovsrättsfrågor gällande domänadresser. Men i mitten av november meddelades man att detta inte kunde gälla i detta fall, och att SAC har fullständig rätt att driva sin domän vidare. Och innan Xponcard ens till synes hunnit reagera meddelar SAC att man nu kommer att stämma företaget för att man kränkt deras fackföreningsrätt.

Syndikalisternas webbplats:
http://www.xponcard.cc/

Företagets webbplats:
http://www.xponcard.se/