I septembernumret av den amerikanska tidningen Science avslöjades att en forskare, med stora regeringsanslag, begått grova misstag och dragit felaktiga slutsatser i sin omdebatterade forskning om drogen Ecstasy. Sedan dess fortsätter både granskningen och klagomålen mot Dr George A Ricaurte.

Vad Ricaurte gjort i just detta fall var att ge sina försöksapor överdoser av ett methamfetaminpreparat. Två av tio apor dog, och han presenterade sina resultat med varningar om hur farligt Ecstasy är. När misstaget avslöjades medgav han sina felaktiga analyser, men inte helt och hållet. ”Preparaten som köptes in år 2000, methamfematin och Ecstasy, måste ha förväxlats.”, hävdar Ricaurte.

Då amerikanska medier tittade närmare på Dr Ricaurte fann man att han fått 1.3 miljoner dollar i anslag för just detta projekt. Han har under årens lopp mottagit ca tio miljoner dollar bara från National Institute on Drug Abuse, en organisation som självklart vill visa så skrämmande uppgifter som möjligt.

Att det inte rör sig om enstaka misstag fastslogs snabbt. Tidigare kollegor till Ricaurte tillfrågades om hans metodik och noggrannhet, och nästan samtliga menar att hans forskning är slarvig och uppenbart ”politiserad”.

Under november publicerade Dr Stephen J Kish vid Center for Addiction and Mental Health i Toronto, en sammanställning av all forskning om Ecstasy. Slutsatsen som kunde dras av denna sammanställning var att det inte finns några bevis för att användande av Ecstasy leder till Parkinsons sjukdom eller andra skador på hjärnan - vilket Dr Ricaurte under många år hävdat.