Då CNET nyligen köpte webbplatsen Mp3.com från Vivendi Universal gjordes inga avtal om det befintliga musikarkivet. Det innebär att 250.000 artisters material, ca en miljon låtar, plötsligt har försvunnit. Någon uppbackning har helt enkelt inte gjorts, något som irriterar grundaren Michael Robertson.

Michael Robertsons vision av en plats där band och artister kunde lägga upp låtar manifesterades framgångsrikt på sajten Mp3.com. Musikjätten Vivendi Universals övertagande innebar dock ett lite hårdare strukturerande av verksamheten. Robertson fick dock ännu en överraskning nyligen då han insåg att webbplatsens hela arkiv med ca 250.000 band och artisters musik inte skulle följa med till nya ägaren CNET. Och Vivendi Universal tycks inte bry sig. Orsaken till detta tros vara juridisk ångest inför det som präglar alla jättars förhållande till musik på Internet: ägandeskapet.

Nu spekuleras det om materialet över huvud taget finns kvar. ”Jag diskuterade med Archive.org och Primetones, som båda har kapacitet, bandbredd och vilja att lagra hela arkivet, men jag kunde ju inte förhandla för varken Vivendi eller CNET. Jag framförde bara min vilja till alla parter...”, förklarar Robertson.

Spekulationer i om detta beteende och det ursprungliga förvärvet av Mp3.com har att göra med att man helt enkelt vill lägga ned verksamheten tror Robertson inte på. ”Visst kan de ha känt sig hotade av webbplatsens popularitet. Men jag tror faktiskt inte man investerar 400 miljoner dollar i något man bara vill lägga ned...”

Vivendi Universal har till dags dato inte kommenterat huruvida de ca en miljon mp3-filer det handlar om är raderade eller inte.