Vilka varor är att betrakta som förbjudna gatustridsvapen? En fråga Högsta domstolen nu tagit ställning till.

Old Eagles ägare, Christer Nielsen, dömdes 2003 av hovrätten över Skåne och Blekinge för att ha smugglat och sålt produkter som klassades som förbjudna gatustridsvapen.

Föremål som knogjärn och kaststjärnor får inte föras in i landet utan särskilt tillstånd, enligt en förordning från 1990. Enligt knivlagen är det också förbjudet att sälja föremål som är "särskilt ägnade" att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Men ska handskar där små blykulor sytts in kring knogpartiet klassas som gatustridsvapen - eller som "arbetshandskar", något Old Eagle har hävdat? Högsta domstolen har nu tagit ställning till frågan efter att Riksåklagaren överklagat dessa delar av hovrättsdomen, där bara tre av totalt tio produkter klassades som förbjudna.

Högsta domstolen anser att åtta av produkterna är att betrakta som förbjudna att sälja. Flera av dessa får heller inte föras in i landet. Detta gäller bland annat handskarna med insytt bly.

Christer Nielsens fängelsestraff skärps från sex till åtta månader. I straffet ingår en dom för bokföringsbrott. Han ska betala runt 200 000 kronor till staten för de föremål han olagligen fört in i landet.

Enligt Old Eagle kommer man att klara av böterna, och verksamheten kommer fortsätta som vanligt men med några små ändringar i sortimentet.

http://www.oldeagle.se