ETC Produktion AB har försatts i konkurs. Den direkta orsaken är att ETC ägde ett it-bolag, Nuevo AB, som också sattes i konkurs nyligen. Detta är sjätte gången ett bolag i ETC-gruppen går i konkurs.

ETC Produktions dotterbolag Nuevo AB utvecklade ett publiceringsverktyg för webben och var Johan Ehrenbergs bidrag till "den nya ekonomin". Den 29 april begärde huvudägaren Johan Ehrenberg företaget Nuevo AB i konkurs.

Enligt bolagshandlingarna förefaller verksamheten har bedrivits genom systerföretaget Nuevo CSM AB, som före konkursen fusionerade med Nuevo. Under 2003 hade Nuevos CSM inga anställda, men betalade ut löner och ersättningar på 3,5 miljoner. Företaget gick med 1,3 miljoner i förlust och revisor Börje Krafft påpekade att aktiekapitalet var förbrukat och att bolaget inte betalat skatter och avgifter i tid.

I Nuevos senaste bokslut för 2003 redovisades en skuld på 3,9 miljoner kronor till ETC Produktion och 1,2 miljoner i skulder till koncernföretag.

ETC Produktion gjorde 2003 en förlust på närmare 4 miljoner kronor. Marknadsrådet varnade då för aktien och uttryckte "stor osäkerhet inför resultatutvecklingen 2004". Enligt webbplatsen etc.se drabbar konkursen inte tidningen ETC – som drivs av ett separat bolag. Däremot äger bolaget som försatts i konkurs domänen etc.se.

Fortsättning följer ...?