Allt från marijuana till tyngre droger som kokain och heroin blir nu tillåtet att använda för personligt bruk i Mexiko. Det mycket ovanliga beslutet röstades igenom av landets senat tidigt på morgonen.

Legaliseringen ingår som en del i Mexikos moderna strategi i narkotikabekämpningen. Förutom marijuana, heroin och kokain tillåts också rökklart opium, LSD, amfetamin, hallucinogena svampar med mera i den nya lagen.
Runt om i världen har legaliseringen av narkotika debatterats länge men det är få länder som gjort några lagförändringar i denna riktning. I Europa är Holland, Belgien och Schweiz exempel på nationer som godkänt lättare droger. I Colombia är kokain och marijuana sedan länge tillåtet i små doser på liknande sätt som i Mexiko.

Mexiko och Colombia är också två stora narkotikabaser i världen. Amerikanska myndigheter har beräknat att cirka 500 ton kokain årligen transporteras från Colombia med riktning mot USA. Mexiko är ett viktigt transitland, men mycket narkotika konsumeras också inom landet.

Med den nya lagen vill den mexikanska staten visa vad som kan klassas som personligt bruk och undvika onödigt arbete med att sätta dit vanligt folk. Dessutom är förhoppningen att våldet i det mexikanska samhället ska minskas när färre människor begår kriminella handlingar.

Samtidigt blir straffen hårdare för innehav som överstiger doserna för personligt bruk. Mellan fyra och åtta års fängelse drabbar den som bryter mot narkotikalagen, straffet höjs dessutom med 50 procent för poliser, domare eller annan personal som ingår i anti-narkotika arbetet.

De tillåtna doserna enligt den nya mexikanska lagen är 0,5 gram kokain, 25 milligram heroin, 5 gram marijuana och 5 gram rökklart opium. Det enda kravet som ställs är ett läkarintyg som visar att innehavaren är narkoman eller behöver drogen av medicinska skäl. Men det troliga är att intyget är en formalitet som vem som helst kommer att kunna få tag i hos en lågbetald läkare.