Kapten Damir Ilyasov vid ryska armén straffades nyligen genom att förlora sin rank och omplaceras. Orsaken? Att han regelbundet misshandlat sina mannar med en dildo...

Vid nattliga visitationer använde Kapten Ilyasov dildon för att slå de meniga soldater vars uniformer inte visat sig vara oklanderligt hanterade. Det hela pågick under lång tid och fick t.o.m. meniga soldater att desertera. Vid en rättegång mot en av desertörerna kom det fram att orsaken varit att han inte stod ut med den regelbundna misshandeln. Fortsatta undersökningar gav liknande historier från andra soldater.

Disciplinen måste säkert hållas hårt i den ryska armén, ansåg de flesta soldaterna, och man hade heller inga problem med disciplinstraff generellt. Men överlag fann de ingen anledning att stå ut med just den typen av tillhygge. Den fysiska skadan blev förvisso inte så svår av den ansenliga gummisaken, men att det just var en dildo och att Ilyasov lett och skrattat samtidigt hade många svårt att klara av.