Den man som sålde videokopior av den omtalade nazistföreläsningen på Umeå universitet i december 1997 dömdes i slutet av februari till villkorlig dom och 50 dagsböter. Göteborgs tingsrätt fann honom skyldig till hets mot folkgrupp.

Tingsrätten har tidigare friat mannen med hänvisning till att det enligt yttrandefrihetslagen är filmens ansvarige utgivare som ska ställas till svars och någon sådan fanns inte i det här fallet. Justitiekanslern överklagade domen till hovrätten och ville få mannen fälld för hets mot folkgrupp. Hovrätten återförvisade därför målet till tingsrätten.

Videon var en upptagning av skribentens Dan Berners föreläsning vid Umeå universitet, där han bekände sig till den nationalsocialistiska ideologin och "den rasmedvetna rörelsen".

Berner och doktoranden Karolina Matti, som anordnat föreläsningen, dömdes av Umeå tingsrätt till vardera 100 dagsböter. Hovrätten för övre Norrland fastställde senare påföljden för Matti men höjde straffet för Berner till två månaders fängelse.

Videoupptagningen blev tillgänglig i samband med domen. Den nu dömde mannen bjöd ut kopior till försäljning på internet och sålde tio exemplar. Tingsrätten skriver att brottet normalt ska leda till fängelsestraff, men vid valet av påföljd tas hänsyn till den ringa omfattningen av försäljningen och att det nu förflutit fem år sedan brottet begicks.