Regeringen i Litauen meddelade nyligen att de fyra statsägda vin- och sprittillverkarna i landet ska privatiseras. Före den första juli 2003 ska privatiseringen vara genomförd och monopolet på sprittillverkning vara upphävt.