Det tycks inte endast vara hackare som utgör ett hot mot den plats för yttrandefrihet som Internet är tänkt att vara. Bushadministrationen har vid många tillfällen manipulerat webbsidor för att få fakta att stämma överens med deras politiska syften. En rapport presenterad i amerikanska representanthuset tidigare i veckan kan komma att bli en politisk bomb i USA.

Rapporten ”Politics and science in the Bush administration” visar med all oönskad tydlighet hur personer i Bushs läger medvetet ändrat information om t.ex. abstinens-utbildning, kondomanvändning, global uppvärmning, missilförsvar, ekostörda våtlandsområden, HIV, jordbruksförorening, det arktiska naturlivet som fristad, miljöhälsa, blyförgiftning, olja- och gasutforskning, reklam för receptutskriven medicin, stamceller, substansberoende, dricksvatten, kvinnors hälsa, arbetsplatssäkerhet och Yellowstones nationapark. Med andra ord områden och ämnen där Bushadministrationen kritiserats för sina repressiva visioner.

Det handlar inte bara om manipulation av webbsidor utan också om väl utvecklad lobbyverksamhet i vilken felaktig information presenterats. Demokraten Henry Waxman, som lagt fram rapporten för representanthuset, hävdar att det inte bara är Bushadministrationen som tjänar på dessa förvrängningar utan även stora industrikoncerner, varav många aktivt stöder Bush och hans regering.

Waxman drar slutsatsen att vetenskapliga rapporter och fakta som läggs fram av fackmän och forskare är absolut nödvändiga för att amerikanska myndigheter ska kunna fatta besut och agera. Bush-administrationens censurerande och ändrande av dessa fakta utgör ett stort hot för USA och för dess form av demokrati.

Mer finns att läsa på: http://www.house.gov.