Tillståndsmyndigheten i Stockholm har beslutat att Gayklubben Patricia inte längre får släppa in personer med bar överkropp och att den manliga personlen inte längre får servera i bar överkropp.

Den rapport som ligger till grund för Patricias beslut beskriver restaurangen som "offentliga miljöer" och menar att "den normbildande effekt denna miljö har på människors beteende kan inte förringas".
Det inspektörerna och sedan tillståndsmyndigheten reagerat på är att man vid ett besök på Patricia den 21 november förra året såg människor dansa "sexuellt utmanande". "Det smeks och det nafsas på underkroppar och man tar av sig på överkroppen". Det som inspektörerna och myndigheten fäst sig extra mycket vid är en kille och en tjej som dansar på Patricias scen: "Hon drar upp sin top och han smeker henne över brösten bakifrån. kysser henne i klyftan mellan brösten och ibland sitter hon gränsle över honom när de dansar".

Tillståndsenhetens två inspektörer konstaterar dock att man inte har några anmärkningar på berusningsnivån. Vid inspektion deltog även två poliser och dessa rapporterar att "merparten av gästerna var berusade och märkbart berusade". Även de två poliserna kommenterar den dans som pågick på klubben: "På dansgolvet var det mycket utmanande dans och sexanspelningar. Stämningen var hög runt om på båten och det dansades utanför dansgolvet".

Tillståndsmyndigheten säger i sitt brev till Patricia som baseras på rapporterna att "ordningsbegreppet finns sparsamt definierat i alkohollagen". Man citerar Alkoholinspektionens tolkning från 2001 där det talas om "normbildande effekter" och förebyggande av "olägenheter".
Stockholms tillståndsmyndighet tolkar detta som att normbildningen inte bara gäller förtäring av alkohol och bara skall omfattas av de som befinner sig i samma festlokal utan att tillsyn måste "bedrivas utifrån allmänhetens acceptans". Någon "individuell hänsyn till särskild målgrupp" skall inte ges. Och kvinnan och mannen som dansade på Patricias scen och där mannen tog kvinnan på brösten under dansens gång kallas "ordningsstörande". Om inte för närvarande gäster, så för "allmänheten" i stort.