Domain Network, ett dotterbolag till Spray, inleder ett samarbete med A-Combyrån Tank. Tillsammans skall de hjälpa unga företag att positionera varumärken på Internet.

Konceptet som kallas Domain Creation, syftar till att erbjuda varumärkes-, namn- och positioneringshjälp åt nystartade Internetverksamheter. Kanske borde de själva sökt denna hjälp, innan de själva började erbjuda tjänsterna.

Nedan följer en lista över de "deras" com-domäner, och dess ägare.

http://www.a-com.com
Legay, Frankrike

http://www.acom.com
Advanced Computing Technologies, Inc., USA

http://www.domaincreation.com
Domaincreation, USA

http://www.domain-creation.com
Ledig!

http://www.domainnetwork.com
Domain Network

http://www.domain-network.com
Chase and Sara, USA

http://www.spray.com
Spraying Systems Co., USA

http://www.tank.com
Serenade Ltd, Förenade Arab Emiraten