Regeringens narkotikapolitiske samordnare, Björn Fries, tar uttryckligen avstånd från Svenska NORMAL:s aktion, Global Marijuana March som arrangeras i Stockholm i helgen.

-Svenska NORMAL:s påstående om att förbudet mot cannabis skapar mer problem än det löser är helt befängt och saknar stöd i såväl forskning som hos det svenska folket, säger Björn Fries.