Det har under februari funnits krav på att både "Flashback" och "Flashback Media Group AB" bör raderas från engelska upplagan av nätuppslagsverket Wikipedia. Artikeln om Flashback började under en tid i februari med texten:

"This article is being considered for deletion in accordance with Wikipedia's deletion policy."
Efter en längre diskussion där många protesterade, så valde Wikipedia att inte lyssna på censurförespråkarna, utan behöll Flashback i uppslagsverket.

Läs artikeln som vissa användare vill radera från Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flashback_%28media_group%29

Diskussion kring raderingen av artikeln om Flashback:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_deletionFlashback_%28media_group%29