Polisen får nu bättre möjligheter att ta fast svartaxiförare redan vid första förseelsen. Det står klart efter en justering i trafikutskottets betänkandet den 5 maj om åtgärder mot svarttaxi.

Justeringen innebär även att riksdagen innan mandatperioden är slut förväntar sig ett förslag från regeringen om nästa steg i kampen mot den ekonomiska brottslighet som följer i svarttaxis spår. Det handlar om obligatoriska redovisningscentraler för taxinäringen.