Kvällstidningarna döms hårt av läsarna i Yougovs varumärkesundersökning. Expressen anses vara det mest oseriösa mediet i Sverige, tätt följt av Aftonbladet. 40 procent av de tillfrågade knöt samman Expressen med attributet "oseriös". Aftonbladet hamnade på andra plats med 39 procent.

http://www.yougov.se