Dagens Nyheter skriver i dagens tidning att det aldrig har gjorts någon polisanmälan av webbplatsen DHEN.se. Under rubriken "Dhen-sajt inte polisanmäld" skriver man:

"Vi har inte polisanmält tilltaget, men det är självfallet något som vi alltid överväger i sådana här situationer när upphovsrätten kränks."
Men detta stämmer inte. En chef på Dagens Nyheter gjorde igår en polisanmälan av DHEN.se, ärendenummer 0201-K271259-12, som senare under dagen drogs tillbaka. Detta nämner Dagens Nyheter ingenting om i dagens tidning.

http://www.flashback.se/artikel/750/dn-polisanmaler-dhen-se/
http://dhen.se