Partydrogen ecstasy har fått klartecken att prövas i Schweiz vid behandling av personer med posttraumatisk stress, PTS. Schweiz är det första landet i Europa att pröva den omstridda metoden som också testas i USA.

Det är olika ångestsymtom som drabbat personer som upplevt svåra livshotande händelser som krig, naturkatastrofer, övergrepp och olyckor som på prov ska behandlas med den narkotikaklassade drogen. Omkring ett dussin personer deltar i experimentet som inleddes före jul och ska avslutas 2008.

En liknande studie pågår i USA, och när båda är färdiga vill man göra en världsomfattande studie med 500 personer.

Det är inte förvånande att ecstacyprojektet genomförs i Schweiz. Landet har en liberal drogpolitik med bland annat gratis heroininjektioner till missbrukare under kontrollerade former för att hjälpa dem ur missbruk. Rena sprutnålar har funnits tillgängliga för missbrukare under flera år. Det finns planer på att legalisera cannabis - en folkomröstning om detta väntas senare i år.

Landets socialistparti vill till och med legalisera alla droger för vuxna och istället satsa på förebyggande drogarbete bland ungdomar.