Föreningen för kortvuxna i Nässjö har polisanmält Flashback Forum för hets mot folkgrupp. I en diskussion under avdelningen "humor" har medlemmar länkat till bilder från föreningens möte, och till det finns kommentarer om medlemmarna som av föreningen uppfattades som kränkande.

Får man kalla småvuxna för dvärgar? Får man skämta om dem? Uppenbarligen inte. Smålands-tidningen uppmärksammar det hela, och skriver bl.a. följande den 16 januari:

"En massa strunt och förvirrade tankar trängs med annonser och krönikor på Flashback, en i Sverige portförbjuden webbsida på Internet."
"Rekord i dålig smak är inte lätt att sätta i den miljön, men frågan är om inte Flashbacks nyttjare lyckats med det genom att angripa de kortvuxna i Sverige."

Lyteskomik och dålig smak är uppenbarligen inte en del av det fria ordet längre? Vi bör dock fråga oss hur fritt vårat samhälle skulle bli ifall alla skämt och diskussioner som ansågs opassande polisanmäldes och förbjöds?

Slutord från Flashback:

Skall kortfattat försöka redogöra hur vi ser på denna i vårt tycke lilla händelse. När jag först tar del av denna korthuggna och lite smått löjeväckande informationen om anmälan måste jag erkänna att jag först blev smått låg och Butter. Vi från Flashback tycker det är litet småaktigt att vissa i sin intellektuella litenhet skall förbjuda varenda liten toker att uttrycka sig fritt. Det förstår ju nämligen den som är kloker att yttrandefrihet är litet viktigt. Vi hoppas därför att ni i Nässjö pygméförening kan se över detta tillkortakommande och att ingen av era medlemmar känner sig Butter över yttrandefriheten.

Diskussionen om småvuxna som har polisanmälts:
http://www.flashback.org/showthread.php?t=408528&page=2

Föreningen för kortvuxna:
http://www.fkv.se