Den svenska tryck- och yttrandefriheten diskuteras att avskaffas i ett nytt lagförslag. Det hela handlar i korthet om att avskaffa den svenska tryckfrihetsförordningen och den svenska yttrandefrihetsförordningen, två av Sveriges grundlagar.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=592191&previousRenderType=2