Undersökningsföretaget Aitellu har jämfört i vilken omfattning vissa typiska kvällstidningsrubriker som "rasar" och "chock" använts av Expressen.se respektive Aftonbladet.se mellan första januari och 16 september i år. Den jämförelsen visade att aftonbladet.se använde dessa ord betydligt oftare än expressen.se.

Rasar

Aftonbladet rasar 135 procent mer än Expressen med 355 artiklar mot Expressens 151. I bevakningen har Aitellu rensat har bort alla sammanhang där rasar förkommer i samband med händelser som till exempel jordbävningarna, bränder, krig och börsen.

Chock

Aftonbladet.se använder ordet chock dubbelt så mycket som Expressen. Aitellu har registrerat ordet chock i 1336 artiklar i Aftonbladet, jämfört med Expressens 887 artiklar. Förhållandet avspeglas även i rubriksättningen. Aftonbladet har under mätperioden rubricerat 31 artiklar i varianter av sexchock och nakenchock, Expressens i 19 artiklar.

Spritfest

Inte det vanligaste förekommande ordet men Aftonbladet lyckas ändå få med det hela 75 procent oftare i sina artiklar än Expressen. Aftonbladet 14 artiklar och Expressen åtta artiklar.