Den egyptiska regeringen har förbjudit försäljningen av tre internationella tidningar eftersom de innehåller artiklar som anses kränkande för islam.

Förbudet gäller franska Le Figaro från den 19 september, tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung från den 16 september och nummer 14 av brittiska Guardian Weekly.

Enligt informationsministern var publikationerna kränkande för islam eftersom de "har hävdat att den islamiska religionen har brett ut sig med svärdets hjälp och att profeten var det ondas profet".

Le Figaro publicerade den 19 september en debattartikel om islam av den franske filosofen och läraren Robert Redeker. Om profeten skrev Redeker bland annat: "Skoningslös krigare, plundrare, judemördare och polygamist - så beskriver Muhammed sig själv i Koranen ... Hat och våld lever i den bok med vilken varje muslim utbildas - Koranen."

I Frankurter Allegemeine är det en historiker, Egon Flaig, som skriver om hur profeten Muhammed blev en så framgångsrik militär ledare. Flaig lägger dessutom fram andra argument som stödjer att islam har en våldsam historia.

Förbudet mot de tre tidningarna följer i kölvattnet av den muslimska världens vrede över det tal som påve Benedict XVI höll den 12 september i Tyskland. Påven citerade då en bysantisk kejsare från 1300-talet som beskrev profeten Muhammeds lära som "ond och inhuman".