Det blir ingen fortsatt striptease på Heaven Gentlemens Club i Jönköping. Polisen avslår ansökan om offentlig tillställning. Klubben önskade tillstånd för striptease på onsdagar och torsdagar mellan 21.00 och 23.00 samt fredag och lördag mellan 21.00 och 01.00.

Det tidigare tillståndet för striptease som gällde dagtid och som nu har gått ut, följdes inte. I stället visade en kontroll att dansen fortsatte även kvällstid. Något som anmäldes som brott mot ordningslagen.

http://www.angelic.nu/se
http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Jonkoping/juli-sept/Polisen-avslar-tillstandsansokan/