Sociala medier är ett relativt nytt fenomen, men redan för 30 år sedan kunde uppfinningsrika personer prata i grupp utan att lämna hemmet. En teknisk miss hos Televerket (numera TeliaSonera) öppnade möjligheten till ett helt nytt socialt media.

Genom att ringa ett nummer som saknade abonnent kunde flera personer kopplas samman i stora gruppsamtal (även om de med jämna mellanrum avbröts av en hänvisningston och en röst som sa "Var god tag 90120 för besked"). "Heta linjen" - som de abonnentslösa linjerna kom att kallas - blev ett populärt tillhåll för tusentals kontaktsökande personer.

På måndag uppmärksammar Tekniska museet trettioårsdagen för det så kallade "Heta linjen-upploppet" som utspelade sig i centrala Stockholm i början av hösten 1982. Det var då ett tusental unga människor - som stämt träff via Heta linjen - träffades kring Rålambshovsparken med stenkastning och sammandrabbningar med polisen som följd.

Efter upploppet samlades Televerkets etiska nämnd för att diskutera hur man skulle hantera Heta Linjen. Lösningen blev till sist att låta möjligheten till gruppsamtal finnas kvar under kontrollerade former, men lades sedan ner i mitten av 90-talet i samband med att intresset för tjänsten minskade.

http://blay.se/2012/08/22/heta-linjen-upploppet-17-september-1982/
http://www.tekniskamuseet.se/1/4163.html