Fransk domstol ålade nyligen Greenpeace att ta bort kartor från sin webbplats som visar var det odlas GMO-majs.

Bakgrunden till beslutet är en begäran från två lantbrukare som är rädda att bli utsatta för attacker från den starka anti-GMO-lobbyn. Lantbrukarna hävdar att kartorna innebär intrång i privatlivet. Greenpeace tänker hörsamma domstolens beslut, men kommer troligen att publicera kartorna på organisationens internationella hemsida.

Frankrikes anti-GMO-lobby har förstört ungefär hälften av försöksodlingarna varje år. I juni, strax innan kartorna publicerades, dömdes en aktivist till två månaders fängelse för att ha förstört GMO-majsodlingar under 2004 och 2005.

Det finns cirka 5 000 hektar GMO-majs i Frankrike för kommersiellt bruk och därutöver ett antal hektar försöksodlingar som ägs av bland andra Monsanto. Fältförsökens läge måste enligt fransk lag offentliggöras. Greenpeace hänvisar till EU-lagstiftning, som ännu inte implementerats i fransk lag, som säger att all slags GMO-odling, även kommersiell, måste offentliggöras.

http://www.greenpeace.dk/np/s/NPS_gmo_start.asp?g=gmo
http://www.greenpeace.org/international/news/crop-circle-270706